top of page

Original vs Non-Originals

We are happy to announce our formal Brand Registration 17th December 2017.

At asahan nyong mas lalo pa naming pagbubutihin ang aming produkto upang patuloy na maging bahagi ng inyong bawat araw sapagkat naniniwala kami na ang bag ay isang hindi lamang isang bagay subalit isang mahalagang bagay para sa ating importanteng personal na gamit at simpleng pagaari.

As we all observe nowadays...our bags are also our buddies.

Thank you for your continued support.

God Bless.

bottom of page